Mitä on vapaa säestys?

Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Oppiaineena se on monimuotoinen, moniarvoinen sekä oppilaan tarpeisiin mukautuva. Keskeisiä taitoja ovat musiikin peruselementtien sekä musiikin yleisten ilmiöiden ymmärtävä hallinta, joka ilmenee kykynä luoda tai toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaata säestystä voi opiskella instrumentilla, jolla voidaan tuottaa melodia ja moniääninen säestys yhtäaikaisesti.

Vapaa säestys

  • tarjoaa monipuolisen ja ennakkoluulottoman näkökulman musiikkiin
  • kannustaa oppilasta musiikin elämänikäiseen harrastamiseen ja ylläpitämään pysyvää musiikkisuhdetta
  • kehittää oppilaan luovaa itseilmaisua
  • kehittää oppilaan kykyä hahmottaa musiikkia kuulonvaraisesti (auditiivinen strukturointi)
  • edistää vuorovaikutusta ja tarjoaa luontevia tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
  • antaa valmiuksia ammattiopintoihin